بایگانی بخش آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

هفتمین بازدید در سال1396 از مرکز طبی کودکان

هفتمین بازدید در سال 1396  از مرکز طبی کودکان  در تاریخ 96/08/23

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

ششمین بازدید در سال1396 از بیمارستان بهارلو

ششمین بازدید در سال 1396 از بیمارستان بهارلو در تاریخ های 25 و 96/07/26  

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری دومین جلسه اعضاء کمیته نظارت

برگزاری دومین جلسه اعضاء کمیته نظارت  

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

پنجمین بازدید در سال 96 از بیمارستان امیراعلم

پنجمین بازدید در سال 96 از بیمارستان امیراعلم مورخ 96/6/28  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ -

چهارمین بازدید در سال 96 از بیمارستان ضیائیان

چهارمین بازدید در سال 96 از بیمارستان ضیائیان مورخ3و05/04/ 96

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

سومین بازدید در سال1396 از بیمارستان روزبه

سومین بازدید در سال1396 از بیمارستان روزبه مورخ 1396/04/13

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

دومین بازدید نظارتی در سال 96 از بیمارستان رازی

دومین  بازدید نظارتی  در سال 96 از بیمارستان رازی مورخ 1396/04/13

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

اولین بازدید در سال96 از بیمارستان شریعتی

اولین بازدید در سال 96 از بیمارستان شریعتی مورخ 1396/02/26                                                         

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری اولین جلسه کمیته نظارت

برگزاری اولین  جلسه کمیته نظارت 1396/02/10