بایگانی بخش آخرین رویدادها

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ -

آخرین بازدید کمیته نظارت سال 1396 از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

آخرین بازدید کمیته نظارت سال 1396 از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مورخ 1396/11/24

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

بخشنامه

بنابر درخواست مراکز تابعه جهت تسریع در فرآیند واگذاری بخشنامه ای تنظیم و به شرح ذیل اعلام می گردد.

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

انتصاب اعضاء کمیته نظارت بر واحدهای برون سپاری شده

انتصاب اعضاء کمیته نظارت  با عنوان «عضو کمیته نظارت بر واحدهای برون سپاری شده» به مدت یکسال جهت بازدید های  سالانه  از بخش های برون سپاری شده واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی اعلام می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

دهمین بازدید سال 1396 بیمارستان سینا

دهمین بازدید سال 1396 بیمارستان سینا مورخ 96/11/3

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

نهمین بازدید سال 1396 بیمارستان بهرامی

نهمین بازدید سال 1396 بیمارستان بهرامی مورخ 1396/10/19  

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ -

هشتمین بازدید سال 1396 بیمارستان جامع بانوان آرش

هشتمین بازدید سال 1396 بیمارستان جامع بانوان آرش مورخ 1396/09/28

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ -

سومین جلسه کمیته نظارت بر واحدهای برون سپاری شده مورخ 96/09/20

جلسه کمیته نظارت بر واحدهای برون سپاری شده

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

هفتمین بازدید در سال1396 از مرکز طبی کودکان

هفتمین بازدید در سال 1396  از مرکز طبی کودکان  در تاریخ 96/08/23

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

ششمین بازدید در سال1396 از بیمارستان بهارلو

ششمین بازدید در سال 1396 از بیمارستان بهارلو در تاریخ های 25 و 96/07/26  

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری دومین جلسه اعضاء کمیته نظارت

برگزاری دومین جلسه اعضاء کمیته نظارت  

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

پنجمین بازدید در سال 96 از بیمارستان امیراعلم

پنجمین بازدید در سال 96 از بیمارستان امیراعلم مورخ 96/6/28  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ -

چهارمین بازدید در سال 96 از بیمارستان ضیائیان

چهارمین بازدید در سال 96 از بیمارستان ضیائیان مورخ3و05/04/ 96

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

سومین بازدید در سال1396 از بیمارستان روزبه

سومین بازدید در سال1396 از بیمارستان روزبه مورخ 1396/04/13

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

دومین بازدید نظارتی در سال 96 از بیمارستان رازی

دومین  بازدید نظارتی  در سال 96 از بیمارستان رازی مورخ 1396/04/13

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

اولین بازدید در سال96 از بیمارستان شریعتی

اولین بازدید در سال 96 از بیمارستان شریعتی مورخ 1396/02/26                                                         

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری اولین جلسه کمیته نظارت

برگزاری اولین  جلسه کمیته نظارت 1396/02/10