بایگانی بخش فرمها

img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

فرم تعهدنامه تسویه حساب نیروهای قراردادی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ -

فرمهای ارزشیابی

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵ -

فرم های خلاصه اطلاعات پرسنلی جدید. ارتقاء طبقه شغلی و.......

فرم های خلاصه اطلاعات پرسنلی جدید.