بایگانی بخش مستندات

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

سند راهبردی سازمان پدافند غیرعامل کشور

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل در استان ها

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

دانستنی های پدافند غیر عامل

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

سناریو نویسی در بحران

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

مجموعه ابزارهای ملی ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی حوزه سلامت در حوادث و بلایا

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

شاخص های اداره کل پدافند غیرعامل وزارت بهداشت جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

پروتکل برخورد پیش بیمارستانی و بیمارستانی با حادثه شیمیایی کلرین

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با گاز کلرین

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

سند راهبرد پدافند سایبری

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

آهنگ پایداری ملی

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

آشنایی مقدماتی و روش های کنترلی بیماری کریمه کنگو

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

پدافند شیمیایی در یک نگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

گازهای قابل اشتعال،گازهای سمی و روش های تشخیص نشت انواع گاز

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

آشنایی مقدماتی و روش های کنترلی بیماری مرس

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

کلیپ آموزشی پدافند غیرعامل

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

اسلایدهای آموزشی پدافند غیرعامل

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

اسلایدهای آموزشی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

img_yw_news
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ -

حوادث اسید هیدروفلوریک

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ -

فرهنگ واژگان موضوعی پدافند غیر عامل

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ -

پدافند غیرعامل در یک نگاه

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ -

برنامه ملی پاسخ نظام سلامت دربلایا و فوریت ها

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ -

ابزار های ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی حوزه سلامت در حوادث و بلایا

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ -

اقدامات عملی جهت پیشگیری و مقابله با باج افزار

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ -

راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ -

فهرست شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی و آتش نشانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ -

تجهیزات اعلام حریق

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ -

تجهیزات اطفاء حریق