بایگانی بخش کارگروه پشتیبانی سلامت در حوادث غیرمترقبه

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ -

معرفی جانشینان ارشد ایمنی در سامانه فرماندهی حادثه

توجه به نامه شماره110/12549/د/95 مورخ 9/1/ 95جناب آقای مهندس مکری به عنوان ارشد ایمنی در سامانه فرماندهی حادثه دانشگاه، جانشینان خود را طبق جدول ذیل اعلام نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ -

برگزاری جلسه کارگروه سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوادث غیرمترقبه

دکتر جعفریان با تأکید بر اهمیت مدیریت بحران، مدیران بیمارستان‌ها را گزینه‌ای مناسب برای پذیرش مسئولیت دبیری کمیته‌های بحران و بلایای مراکز درمانی تابعه اعلام کرد.