بایگانی بخش بخشنامه ها

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

حق بیمه سال 96

img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

بخشنامه نصاب معاملات 96

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ -

بخشنامه نصاب معاملات

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

بیمه عمر و حادثه کارکنان در سال 1395