بایگانی بخش اخبار حقوقی

:: پیام تسلیت مدیر امور حقوقی دانشگاه - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -
:: قانون بودجه سال 95 و ضوابط اجرایی آن - ۱۳۹۵/۴/۱۵ -
:: اخبار حقوقی - ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ -