بایگانی بخش اخبار ورزشی (ویژه کارکنان ستاد مرکزی)

:: افتتاح سالن ورزشی معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -
:: اجاره سالنهای ورزشی - ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ -
:: انعقاد قرارداد با استخر شهید توکلی - ۱۳۹۴/۴/۲۴ -