بایگانی بخش تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

تماس با رئیس و کارشناسان اداره رفاه و تعاون

­ ­ ­ ­ ­

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ -

تماس با نمایندگان رفاهی واحدها

شماره تماس نمایندگان رفاهی واحدها

img_yw_news
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ -

کارشناسان واحد بیمه دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ -

نماینده شرکتهای بیمه ایران در دانشگاه