بایگانی بخش مشهد مقدس

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مشهد هتل اسپادانا

مرکز آموزش ضمن خدمت و رفاهی کارکنان مشهد (هتل اسپادانا)

img_yw_news
جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴ -

فرم راهنمای استفاده از تسهیلات اقامتی هتل

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

دانلود فرم معرفی نامه