بایگانی بخش احتساب مدرک تحصیلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ -

ضوابط اعمال مدرک تحصیلی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی

 بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی کارکنان

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ -

بخشنامه در خصوص اختیار صدور تائیدیه تحصیلی

img_yw_news
یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ -

در خصوص اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

در خصوص گواهی نامه های نوع دوم