بایگانی بخش مطالب بیمه تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ -

درنیان /تصاویر آزمایشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ -

درنیان /تصاویر کلینیک های تخصصی

img_yw_news
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ -

درنیان /ارتباط با مرکز

img_yw_news
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ -

درنیان /تصاویر داروخانه

img_yw_news
شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ -

مرکز درمانی درنیان/ بخش های درمانی

 

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

مهلت تحویل مدارک بیمه تکمیلی

  مهلت تحویل مدارک درمانی بیمه  شدگان درمان تکمیلی قرارداد 94-1393  تا پایان آبان ماه سال جاری

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ -

انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی با بیمه ایران

                                                                                                                        قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال 95-1394 با شرکت بیمه ایران منعقد گردید و شروع پوشش بیمه ای بیمه شوندگان  از 01/07/1394 می باشد . تاریخ شروع ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد .  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ -

علائم حیاتی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ -

کمک های اولیه

img_yw_news
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴ -

فرم ها

img_yw_news
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ -

اخبار بیمه تکمیلی

اخبار بیمه تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

قرارداد با بیمه های درمانی

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه اتومبیل/بیمه بدنه

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه آتش سوزی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/خلاصه قرارداد بیمه تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/ارتباط با ما

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بخشنامه ها و آئین نامه ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه اتومبیل

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه اتومبیل/بیمه ثالث

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان خدماتی، صنعتی و تجاری

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت مهد کودک

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/خلاصه قرارداد بیمه تکمیلی/قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/خلاصه قرارداد بیمه تکمیلی/قرارداد بیمه تکمیلی عادی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/سوالات متداول بیمه ای

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت/بیمه مسئولیت/بیمه مسئولیت استفاده کنندگان از آسانسور

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اشخاص/ بیمه های حوادث

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اموال و مسئولیت

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

واحد بیمه/بیمه های اشخاص