مقابله با حملات سایبری

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

اقدامات عملی جهت پیشگیری و مقابله با باج افزار

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار

ادامه...