اخبار مدیریت امورمالی

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

نشست هفتگی رسیدگی

رییس اداره رسیدگی و اسناد مالی در نشسن هفتگی با کارشناسان رسیدگی به اسناد مراکز تابعه

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

کتاب اسناد خزانه اسلامی

کتاب اسناد خزانه اسلامی نوشته دکتر ابوالحلاج؛ دکترمحمود بیگلر

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

مصوبه افزایش حقوق کارمندان

مصوبه افزایش حقوق کارمندان

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

فیش حقوقی کارکنان

فیش حقوقی کارکنان

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارانه کارکنان و پزشکان بیمارستانها

کارانه کارکنان و پزشکان بیمارستانها20 اردیبهشت ماه 97 پرداخت می شود.

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارانه کارکنان و پزشکان بیمارستانها

کارانه آذر ماه 96 کارکنان و مهر ماه 96 پزشکان بیمارستانها 20 اردیبهشت 1397 پرداخت می شود.

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

اضافه کار کارکنان

اضافه کار کارکنان پرداخت شد.

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

ذخیره مرخصی پرسنل قراردادی

ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی واریز شد.

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

حقوق فروردین ماه

حقوق کلیه پرسنل پرداخت شد.

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

کارانه پرسنل دانشگاه

کارانه کارکنان و پزشکان دانشگاه امروز 20 فروردین 1397 پرداخت می شود.

ادامه...