اخبار مدیریت امورمالی

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

کارانه بیمارستانها

کارانه آذر ماه 96 پزشکان و بهمن 96 پرسنل بیمارستانها پرداخت شد.

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷

بیمه عمر 97

بیمه عمر سال 1397

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

کارانه کارکنان بیمارستانها و پزشکان

کارانه دی ماه کارکنان بیمارستانها و آبان ماه پزشکان  پرداخت می شود

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

انتصاب خانم ناهید خانی میقانکی

معاون توسعه دانشگاه به پیشنهاد مدیر امور مالی، سرکار خانم ناهید خانی میقانکی را به سرپرستی امور مالی پژوهشکده علوم دندانپزشکی  معرفی کرد.

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

اضافه کار

اضافه کار امروز 13 خردادماه واریز می شود

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

انتصاب خانم مریم روحانی

معاون توسعه دانشگاه به پیشنهاد مدیر امور مالی، سرکار خانم مریم روحانی را به سرپرستی امور مالی داروخانه های بیمارستانی معرفی کرد.

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

انتصاب خانم صدیقه تقوی

معاون توسعه دانشگاه به پیشنهاد مدیر امور مالی، سرکار خانم صدیقه تقوی را به سرپرستی امور مالی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی معرفی کرد.

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

انتصاب آقای محمد محمدی کیا

معاون توسعه دانشگاه به پیشنهاد مدیر امور مالی، جناب آقای محمد محمدی کیا را به سرپرستی امور مالی معاونت بهداشت معرفی کرد.
 

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

انتصاب آقای مجید براری

معاون توسعه دانشگاه به پیشنهاد مدیر امور مالی، جناب آقای مجید براری را به سرپرستی امور مالی مرکز ملی مطالعات اعتیاد معرفی کرد.
 

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

انتصاب آقای امین رضا نبی زاده

معاون توسعه دانشگاه به پیشنهاد مدیر امور مالی، جناب آقای امین رضا نبی زاده را به سرپرستی امور مالی بیمارستان شریعتی معرفی کرد.
 

ادامه...