شاخص عمومی

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷

لیست رابطین شاخص‌های عمومی

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 97 دستگاه‌های اجرایی سطح استانی

کلیک کنید.

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

ارزیابی عملکرد سال97 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 97 دستگاه های اجرایی سطح ملی

ادامه...