اسناد بالادستی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

نقشه راه نظام اداری

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

شرح وظایف مدیریت های معاونت توسعه دانشگاه

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

سیاست های کلی سلامت

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

سند نقشه جامع علمی کشور

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

چالش های معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

سند آمایش سرزمین

ادامه...