آخرین رویدادها

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

بازدید کارشناسان کمیته نظارت دی ماه سال 1397، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید کارشناسان کمیته نظارت دی  ماه سال 1397، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان ماه سال 1397، بیمارستان جامع بانوان آرش

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان  ماه سال 1397، بیمارستان جامع بانوان آرش 

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان ماه سال 1397، بیمارستان سینا

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان  ماه سال 1397، بیمارستان سینا
 

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

بازدید کارشناسان کمیته نظارت مورخ 97/07/10 سال 1397، بیمارستان ضیائیان

بازدید کارشناسان کمیته نظارت مورخ 97/07/10 ،  بیمارستان ضیائیان

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

بازدید تیم نظارت مورخ 97/6/20 ، مرکز طبی کودکان

بازدید تیم نظارت مورخ 97/6/20  ، مرکز طبی کودکان

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

بازدید تیم نظارت مرداد ماه سال 1397، بیمارستان بهرامی

بازدید تیم نظارت مرداد ماه سال 1397، بیمارستان بهرامی

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷

بازدید تیم نظارت مرداد ماه سال 1397، مجتمع بیمارستانی امیراعلم

بازدید تیم نظارت مرداد ماه سال 1397، مجتمع بیمارستانی امیراعلم

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷

بازدید تیم نظارت تیرماه سال 1397، بیمارستان شریعتی

بازدید تیم نظارت تیرماه سال 1397، بیمارستان شریعتی

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

بازدید تیم نظارت در سال 1397 از بیمارستان رازی

بازدید تیم نظارت در سال 1397 از بیمارستان رازی

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

بازدید تیم نظارت در سال 1397 از بیمارستان روزبه

بازدید تیم نظارت در سال 1397 از بیمارستان روزبه 

ادامه...