اخبار کوتاه خیرین

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵

کمک به ساخت ساختمان شیمی درمانی بیمارستان شریعتی

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵

اهدا دستگاه سی تی اسکن

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵

احداث مرکز بهداشتی درمانی کهریزک

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵

اهدا یک دستگاه پمپ سرنگ

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵

اهدا 3 دستگاه دیالیز

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵

ساخت خانه بهداشت زمان آباد

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵

اهداد 2 عدد کول باکس

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵

احداث خانه بهداشت صادق آباد

قرارداد احداث بنای خانه بهداشت صادق آباد

ادامه...