بانک رفاه کارگران

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

تسهیلات بانک رفاه- مدارک 100 و 200 میلیون ریالی

مدارک مورد نیاز برای اعطاء تسهیلات 100 و 200 میلیون ریالی مرابحه تامین اموال بانک رفاه

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

تسهیلات بانک رفاه-مدارک 50 میلیون ریالی

مدارک مورد نیاز برای اعطاء تسهیلات 50 میلیون ریالی قرض الحسنه بانک رفاه

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

تسهیلات بانک رفاه- شرایط

شرایط اعطاء تسهیلات بانک رفاه

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

تسهیلات بانک رفاه

شرایط دریافت تسهیلات بانک رفاه در سال 95 و اعلام سهمیه ها
 

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵

اطلاعیه شماره 2: بانک رفاه

در خصوص حذف اسامی افرادی که از دریافت وام بانک رفاه انصراف داده اند

ادامه...