بخشنامه ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

ابطال یک بند از بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده

ابطال یک بند از بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

حق بیمه درمان سال 97

نرخ حق بیمه سال 1397

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

ابلاغ مابه التفاوت تعرفه سال 1397

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

اعلام نصاب معاملات سال 97

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

بخشنامه بند ز تبصره 12 قانون بودجه 97

بخشنامه بند ز تبصره 12 قانون بودجه 97

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

ممنوعیت خرید کالای خارجی

ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

بخشنامه

بخشنامه نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال  97

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

دستورالعمل مدیریت تامین کالاهای مصرفی

دستورالعمل مدیریت تامین کالاهای مصرفی

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

دستور العمل های برنامه تحول نظام سلامت

دستور العمل های برنامه تحول نظام سلامت

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

بخشنامه بانک مرکزی

بخشنامه بانک مرکزی

ادامه...