شماره های چاپ شده

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 15

در این شماره از بسامد به تشریح تاب آوری در بحران که به معنای توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطاف پذیر به فشارهای زندگی روزانه است؛ پرداخته شده و در ادامه به موانع خلاقیت و راهکار های مقابله با آن اشاره گردیده است .

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 14

در این شماره از بسامد به گفتاری از ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جعفریان با موضوع "جایگاه مدیران در پیشرفت کشور" اشاره گردیده.

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 13

در این شماره از بسامد به بزرگترین دشمن نوآوری که اصرار بر وضع موجود میباشد اشاره گردیده و در ادامه به باید و نبایدهای مقابله با پدیده ی تمایل به وضع موجود پرداخته شده است.

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 12 بسامد

در این شماره از بسامد به حفاظت از منابع درهفت گام از جمله استتار و اختفاء، فریب، پراکندگی، جداسازی و جابه جایی، مقاوم سازی و استحکامات و هشدارسریع، اشاره شده است.

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 11 بسامد

در این شماره از بسامد به چگونگی ایجاد تصویر ذهنی افراد از خود پرداخته شده است، اینکه اعمال هر فرد پاسخ واکنش اتوماتیک حرکات عمیق روح و احساس و اعتقادات باطنی وی می باشد؛حائز اهمیت است 

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 10بسامد

در این شماره از نشریه، شاخص اچ ایندکس که یکی از شاخص های علم سنجی است و تاثیر علمی یک پژوهشگر را مشخص میکند، بیان شده است.

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 9 بسامد

در این شماره از نشریه به امنیت اطلاعات در اتوماسیون اداری،که شامل امنیت کلمه عبور، دسترسی ویژه مسئول دفترها، ساخت گروه کارمندی  پرداخته شده است.

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 8 بسامد

در این شماره از نشریه به مدیریت پروژه پرداخته شده که شامل برنامه ریزی کلان، اجرا، کنترل و نظارت و هماهنگی یک پروژه از مرحله طرح ایده تا تکمیل آن است

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 7 بسامد

در این شماره از نشریه به تمرکز زدایی در سازمان های دولتی که منجر به تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست های می شود اشاره شد است، و اهداف آن مورد بررسی قرار گرفت .

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 6 بسامد

در این شماره از نشریه به نقشه راه، مراحل فرایند نقشه ، شناسایی و بیان فعالیت ها و راه حل های موجود اشاره شده است و همچنین باید ها و نباید های تقویت حس مسئولیت پذیری در کارمندان مورد بررسی قرار گرفته است

ادامه...