کلینیک تخصصی درنیان

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶

گالری تصاویر

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶

نشانی و تماس با مرکز

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶

راهنمای مراجعه و پذیرش
 

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶

بخش های درمانی

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶

برنامه حضور پزشکان و تخصص ها مرکز درمانی درنیان

ادامه...