مراکز درمانی (ویژه کارکنان)

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸

انعقاد تفاهم نامه با مرکز تخصصی دندانپزشکی ایثار

برخورداری از خدمات دندانپزشکی ویژه کلیه همکاران محترم دانشگاه با تخفیف 10%

ادامه...