فرمها و دستورالعملهای رفاهی

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فرم نظرسنجی بیمه های درمان تکمیلی، اموال و مسئولیت

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

فرم نظرسنجی مرکز آموزش ضمن خدمت و رفاهی مشهد مقدس (هتل اسپادانا)

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

فرم نظر سنجی مهد کودک

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

فرم راهنمای استفاده از تسهیلات اقامتی مجتمع رامسر

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

فرم راهنمای استفاده از تسهیلات اقامتی هتل اسپادانا

ادامه...