مسکن اعضای هیئت علمی

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها

ابلاغ مصوبه جدید- افزایش سقف فردی تسهیلات حداکثر تا مبلغ 2 میلیار و 500 میلیون ریال

ادامه...