مشهد مقدس

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴

مشهد هتل اسپادانا

مرکز آموزش ضمن خدمت و رفاهی کارکنان مشهد (هتل اسپادانا)

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴

فرم راهنمای استفاده از تسهیلات اقامتی هتل

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴

دانلود فرم معرفی نامه

ادامه...