بیمه اموال و مسئولیت

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

مراکز پرداخت خسارت شرکت بیمه دی

اعلام مراکز پرداخت خسارت بیمه های اتومبیل و مسئولیت شرکت بیمه دی

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

شماره حساب بیمه دی

شماره حساب و شناسه پرداخت شرکت سهامی بیمه دی بابت حق بیمه درمان تکمیلی 

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

بیمه اموال و مسئولیت

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

/فرایند خسارت بیمه مسئولیت مهدکودک

فرآیند دریافت خسارت مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان....

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

/ فرایند صدور بیمه مسئولیت مهدکودک

فرآیند  صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

عملیات صدور بیمه نامه در بیمه های مسئولیت مانند ترتیب متعارف در سایر رشته های بیمه می باشد و جزئیات آن ....

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

/معرفی بیمه مسئولیت مهدکودک

بیمه نامه مسئولیت مهد کودک

 

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

/ معرفی بیمه مسئولیت استفاده کنندگان آسانسور

بیمه نامه مسئولیت استفاده کنندگان از آسانسور

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

/ فرایند خسارت بیمه مسئولیت کارفرما

فرآیند دریافت خسارت مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان...

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

/ فرایند صدور بیمه مسئولیت کارفرما

فرآیند  صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

/ معرفی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

ادامه...
سایر مطالب این بخش