آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 29596
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 49
  • بازدید دیروز : 7908
  • بازدید کل : 20710188

اخبار

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه

موافقتنامه اعتبارات ردیفهای ابلاغی سال 1398

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه

موافقتنامه اعتبارات ردیفهای ابلاغی

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه

موافقنامه اعتبارات ردیفهای ابلغی سال 1398

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و برخی از مدیران این حوزه...

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و تنضباط مالی سال 1399 دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و برخی از مدیران این حوزه...

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و برخی از مدیران این حوزه.....

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه

جلسه بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی سال 1399 دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و برخی از مدیران این حوزه.....

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

تکمیل فرم دیون در سایت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

واحدهای تابعه دانشگاه خواهشمند است دیون مربوط به سنوات قبل که در مرحله اول به این مدیریت اعلام نشده است.... 

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

دیون اعلام نشده در مرحله اول (آنی-فوری)

روسای محترم حسابداری واحدهای تابعه دانشگاه خواهشمند است دیون مربوط به سنوات قبل که در مرحله اول به این مدیریت اعلام نشده است.... 

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸

تکمیل فرم دیون در سایت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

واحد های تابعه دانشگاه به منظور برنامه ریزی برای تامین منابع نسبت به تکمیل فرم دیون...

ادامه...