بیمه درمان تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

تعرفه های درمانی وزارت بهداشت و درمان در بخش خصوصی

تعرفه های اعلامی وزارت بهداشت و درمان در بخش خصوصی به تفکیک نوع خدمات .....

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

/ مدارک لازم جهت دریافت خسارت

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

مدارک لازم جهت بازپرداخت هزینه های بیمارستانی و بستری

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

خلاصه قرارداد بیمه درمان تکمیلی ۹۷-۱۳۹۶

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

تعهدات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران سال ۹۷-۱۳۹۶

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی سال ۹۷-۱۳۹۶

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

تعهدات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران سال 96-1395

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵

مواردی که نیاز به تائید پزشک بیمه گر قبل از اقدام درمانی دارد

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

شرایط حذف و اضافه بیمه شدگان درمان تکمیلی

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

تعهدات بیمه درمان تکمیلی سال 96-1395

ادامه...
سایر مطالب این بخش