فرم درخواست شغل کمک بهیاری ازدانشگاه


کد رهگیرى این فرم: P76-F82-U0-N207698          
[ چاپ فرم ]
1 نام خانوادگی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 نام

پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 نام پدر
پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 کدملی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 جنسیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
6 تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

7 محل تولد
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 شماره شناسنامه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 محل صدور شناسنامه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
10 دین
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
11 مذهب
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
12 وضعیت تاهل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
13 وضعیت نظام وظیفه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
14 آخرین مدرک تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
15 رشته تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
16 گرایش تحصیلی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
17 معدل
پاسخ را در کادر وارد کنید:
18 دانشگاه محل تحصیلی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
19 استان محل تحصیل
پاسخ را در کادر وارد کنید:
20 تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی

تاریخ شمسى:

21 نشانی کامل محل سکونت
22 شماره تلفن همراه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
23 شماره تماس ضروری
پاسخ را در کادر وارد کنید:
24 بارگذاری فایل عکس
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 550 کیلو بایت
25 بارگذاری تصویر مدرک تحصیلی دیپلم
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
26 بارگذاری تصویر مدرک کمک پرستاری (دوره یکساله)
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
27 ميزان آشنايى شما با زبان انگليسي یا سایر زبان ها؟
 IELTS
 TOEFL
 داراي مدرك توليمو
 داراي مدرك متفرقه
 مسلط ولي بدون مدرك
 آشنايي مقدماتي
 مسلط به زبان فرانسه
 مسلط به زبان آلماني
 مسلط به زبان عربي
28 با کداميک از موارد زير آشنايى داريد؟
 ICDL
 مسلط به WORD
 مسلط به EXCELL
 مسلط به POWER POINT
 آشنايي مقدماتي با كامپيوتر
 به هيچكدام از مهارتها آشنايي ندارم
29 ساير توانمندى ها به غير از رشته مربوطه مانند شرکت در پروژه هاى تحقيقاتى، بکارگيرى نرم افزار پيشرفته، تأليف يا ترجمه متون علمى، چاپ مقاله در نشريات معتبر و
30 آيا داراى معلوليت جسمانى خاصى ميباشيد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
31 نوع معلوليت و محدوديت کارى خود را ذکر فرمائيد.
32 آيا تجربه قبلى در زمينه تحصيلى داريد؟ (به صورت تجربى يا علمى)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
33 تجربه شما درزمینه تحصیلی به چه مدت وبه چه شکل بوده است؟
34 فرزند كارمند يا اعضاي هيات علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشم.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید: