آخرین رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

سومین بازدید در سال1396 از بیمارستان روزبه

سومین بازدید در سال1396 از بیمارستان روزبه مورخ 1396/04/13

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

دومین بازدید نظارتی در سال 96 از بیمارستان رازی

دومین  بازدید نظارتی  در سال 96 از بیمارستان رازی مورخ 1396/04/13

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

اولین بازدید در سال96 از بیمارستان شریعتی

اولین بازدید در سال 96 از بیمارستان شریعتی مورخ 1396/02/26

                                                        

 

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری اولین جلسه کمیته نظارت

برگزاری اولین  جلسه کمیته نظارت 1396/02/10

ادامه...

خدمات پایگاه

قوانین و دستورالعمل ها

بیشتر

فرم های رایج

بیشتر

سایر خدمات

بیشتر