آخرین رویدادها

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی مدیریت قراردادها توسط مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

موضوع  معاملات و قراردادها از موضوعات حائز اهمیت در پیشبرد اهداف دانشگاه در جهت رشد اقتصادی ....

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه توجیهی نرم افزار تغذیه

برگزاری کارگاه توجیهی و جلسه هم اندیشی در زمینه نرم افزار تغذیه و آنالیز موادغذایی

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

طرح نوآوری مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

 طرح نوآورانه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی در جشنواره عملکرد نوآوری در ستادمرکزی دانشگاه مورخ 95/09/29

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵

خدمات نت برگ سازمانی ویژه دانشگاه

علام شرایط استفاده از خدمات نت برگ سازمانی ویژه دانشگاه

ادامه...

خدمات پایگاه