آخرین رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

تقدیر از مدیر امور حقوقی توسط معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

تقدیر معاون محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه از مدیر محترم حقوقی ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

انتصاب مدیریت محترم امور حقوقی دانشگاه به عنوان عضو ثابت کمیته اخلاق بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتصاب مدیریت محترم امور حقوقی دانشگاه به عنوان عضو ثابت کمیته اخلاق بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹

نحوه تنظیم سند تعهد محضری برای پذیرفته شدگان دوره دستیاری و دکترای تخصصی

نحوه تنظیم سند تعهد محضری برای پذیرفته شدگان دوره دستیاری و دکترای تخصصی ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹

جلسه آموزشی حقوقی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

ادامه...

خدمات پایگاه