آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 15

در این شماره از بسامد به تشریح تاب آوری در بحران که به معنای توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطاف پذیر به فشارهای زندگی روزانه است؛ پرداخته شده و در ادامه به موانع خلاقیت و راهکار های مقابله با آن اشاره گردیده است .

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 14

در این شماره از بسامد به گفتاری از ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جعفریان با موضوع "جایگاه مدیران در پیشرفت کشور" اشاره گردیده. ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵

بازدید ارزیابان اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت از معاونت توسعه

در روز یکشنبه مورخ 5/10/1395 ارزیابان اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه بازدید نمودند.

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

چاپ نشریه شماره 13

در این شماره از بسامد به بزرگترین دشمن نوآوری که اصرار بر وضع موجود میباشد اشاره گردیده و در ادامه به باید و نبایدهای مقابله با پدیده ی تمایل به وضع موجود پرداخته شده است.

ادامه...

خدمات پایگاه

مدیریت نوین کیفیت 

بیشتر