آخرین رویدادها

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماژول هفتم از دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی (TOT)

برگزاری ماژول هفتم از دور دوم کارگاه های آموزشی توانمند سازی مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور باعنوان "حکمرانی ، رهبری و برنامه ریزی راهبردی "  ازتاریخ 18لغایت 21 اردیبهشت 97.....

  ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

اعلام زمان مصاحبه تخصصی

اعلام زمان مصاحبه تخصصی وعمومی در عناوین شغلی حسابدار ، امین اموال ، متصدی صدور قبض ،انباردار .... ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

اعلام نتایج سه برابری ظرفیت آزمون استخدام پیمانی دی ماه 96

باعرض شادباش به مناسبت فرارسیدن بهاردلنشین طبیعت وتبریک به شما پذیرفته شدگان محترم چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی دی ماه 96 ..... 
  ادامه...

خدمات پایگاه