آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

آگهی استخدام پیمانی

بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه درخصوص ثبت نام درآزمون استخدام پیمانی دانشگاه
جهت کسب اطلاعات بیشتر.... ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

اعلام نتیجه نهایی تکمیل ظرفیت رشته های پرستاری ومامایی

ضمن عرض تبریک به شما پذیرفته شدگان محترم ، خواهشمند است از تاریخ 96/7/17  لغایت 96/7/24 ..... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 95

نظر به اینکه فرآیند عملکرد کارکنان ومدیران ، می بایست دردانشگاه به صورت مکانیزه انجام می گیرد، لیکن ازآنجا که راه انداری سامانه از ابتدای سال تاکنون درحال انجام بوده و...

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

راهنمای ثبت نام درسامانه نقل وانتقالات

برای دریافت راهنمای ثبت نام سامانه نقل وانتقالات اداره کل منابع انسانی ....

ادامه...

خدمات پایگاه