آخرین رویدادها

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

بخشنامه ماده 13 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

ثبت و نگهداری عملیات مالی ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه بر مبنای روش حسابداری تعهدی  ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

بخشنامه در خصوص کارکنان شرکتی


 رویت و ثبت اطلاعات پرونده پرسنلی کارکنان شرکتی جهت کاربران اداری در واحدهای تابعه  ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه بررسی و بازنگری دستورالعمل رسیدگی و کنترل اسناد مالی

تاکید بر بازنگری دستورالعمل رسیدگی و کنترل اسناد مالی  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

​برگزاری جلسه ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت با حضور رئیس دانشگاه


مدیر مالی دانشگاه سال 95 را بهترین سال دانشگاه در طرح تحول سلامت خواند ادامه...

خدمات پایگاه

پروژه مهدی کلینیک

بیشتر