AWT IMAGE 

آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

حقوق خرداد

حقوق خرداد ماه 96 کارکنان دانشگاه پرداخت شد.

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نشست آموزشی روسای حسابداری

آزاده چترروز مدیر امور مالی دانشگاه،در نشست روسای حسابداری قوانین جدیدمصوب مالی در برنامه پنجساله ششم توسعه را توضیح داد.

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

انتصاب سرپرست امور مالی

 معاون توسعه دانشگاه به پیشنهاد مدیر امور مالی، سرپرست امور مالی واحدهای دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، بیمارستان روزبه و بیمارستان مرکز طبی را تعیین کرد.

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

اضافه کار اردیبهشت ماه

اضافه کار و محرومیت از مطب کارکنان دانشگاه پرداخت شد.

ادامه...

خدمات پایگاه