آخرین رویدادها

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید

اولین جلسه شورای مدیران با حضور دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه و مدیران حوزه توسعه در سال جدید برگزار شد. ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

انتصاب سرکار خانم مریم نظر الهوئی

به سمت سرپرست امور مالی "دانشکده پرستاری و مامائی" ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

بازدید دکتر حمید پور اصغری معاون امور علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه بودجه کشور از پروژه بیمارستان مهدی کلینیک

 بازدید دکتر حمید پور اصغری معاون امور علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه بودجه کشور از پروژه بیمارستان مهدی کلینیک ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل

کارانه شهریور ماه پزشکان و آبان ماه 97 پرسنل مراکز درمانی دانشگاه واریز گردید. ادامه...

خدمات پایگاه