آخرین رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶

نهمین بازدید سال 1396 بیمارستان بهرامی

نهمین بازدید سال 1396 بیمارستان بهرامی مورخ 1396/10/19
  ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶

هشتمین بازدید سال 1396 بیمارستان جامع بانوان آرش

هشتمین بازدید سال 1396 بیمارستان جامع بانوان آرش مورخ 1396/09/28

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

سومین جلسه کمیته نظارت بر واحدهای برون سپاری شده مورخ 96/09/20

جلسه کمیته نظارت بر واحدهای برون سپاری شده

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

هفتمین بازدید در سال1396 از مرکز طبی کودکان

هفتمین بازدید در سال 1396  از مرکز طبی کودکان  در تاریخ 96/08/23 ادامه...

خدمات پایگاه

قوانین و دستورالعمل ها

بیشتر

فرم های رایج

بیشتر