آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 95

نظر به اینکه فرآیند عملکرد کارکنان ومدیران ، می بایست دردانشگاه به صورت مکانیزه انجام می گیرد، لیکن ازآنجا که راه انداری سامانه از ابتدای سال تاکنون درحال انجام بوده و...

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

مرحله سوم تکمیل ظرفیت رشته پرستاری جدید

اعلام اسامی مرحله سوم تکمیل ظرفیت صرفا دررشته پرستاری....جدید

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

راهنمای ثبت نام درسامانه نقل وانتقالات

برای دریافت راهنمای ثبت نام سامانه نقل وانتقالات اداره کل منابع انسانی ....

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

طراحی فرم استعدادیابی

مدیریت توسعه سازمان جهت مدیریت استعدادپرسنل دانشگاه وحفظ کارشناسان زبده و شایسته زمینه ای را برای رشد و ارتقاء کارمندان از طریق جمع آوری اطلاعات آنها فراهم آورده و.....

ادامه...

خدمات پایگاه