آخرین رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه آموزش ایمنی، کاربری، تعمیرات و نگهداشت دستگاه ونتیلاتور

برگزاری سومین کارگاه آموزشی در سال 95 با هماهنگی گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع 

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه آموزشی سونوگرافی

کارگاه آموزشی سونوگرافی در تاریخ 25 آبان ماه 1395 برگزار شد.

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه آموزشی الکتروکوتر

کارگاه آموزشی الکتروکوتر در تاریخ 14 مهر ماه 1395 برگزار شد.

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

شروع مرحله خودارزیابی

شروع مرحله خودارزیابی معاونت توسعه

ادامه...

خدمات پایگاه