آخرین رویدادها

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

بازدید ازخط تولید شرکت پویندگان راه سعادت

بازدید ازخط تولید شرکت پویندگان راه سعادت ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

تبریک سال 97

تبریک سال جدید ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم های PET, SPECT

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم های پت و اسپکت ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی ایمنی، عیب یابی، کاربری و نگهداشت سیستم لاپاراسکوپی

برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی، عیب یابی، کاربری و نگهداشت سیستم لاپاراسکوپی

  ادامه...

خدمات پایگاه