آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

تبریک سال 97

تبریک سال جدید ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم های PET, SPECT

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم های پت و اسپکت ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی ایمنی، عیب یابی، کاربری و نگهداشت سیستم لاپاراسکوپی

برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی، عیب یابی، کاربری و نگهداشت سیستم لاپاراسکوپی

  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی اتاق‌های ایزوله

کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی، ساخت و ویژگی های اتاق های ایزوله
  ادامه...

خدمات پایگاه