آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

انتصاب آقای امیرحسین رضاعلی

به سمت سرپرست امور مالی "دانشکده بهداشت"

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

تجهیزات پزشکی اسقاط و مازاد مراکز تابعه دانشگاه

 فهرست تجهیزات مازاد و اسقاط تمامی مراکز تابعه دانشگاه جهت رویت عموم اعلام می گردد.
ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

برگزاری ششمین کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی

ششمین کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی دانشگاه روز یکشنبه 16 دی ماه 97 در سالن G7 ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد. ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

انتصاب خانم صدیقه تقوی

به سمت سرپرست امور مالی "دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی و دانشکده مجازی" ادامه...

خدمات پایگاه