آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

با حضور رئیس دانشگاه؛ ارزیابی نهایی دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی افتتاح شد

حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نخستین بار برای کسب جایزه تعالی منابع انسانی

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

انتصاب خانم آزاده شهبازی

به سمت سرپرست امور مالی معاونت آموزشی دانشگاه 

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

انتصاب آقای یاشار جعفری

به سمت سرپرست امور مالی پژوهشکده علوم اعصاب و بازتوانی عصبی 

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

در جلسه شورای مدیران معاونت توسعه بر چابک سازی نیروی انسانی تاکید شد

با محوریت " تعیین تکلیف طرح های پژوهشی  HSRو استراتژی برنامه های عملیاتی حوزه های مختلف معاونت توسعه و بررسی کارگروه فنی - پشتیبانی پدافند غیر عامل "  ادامه...

خدمات پایگاه