آخرین رویدادها

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

بازدید کارشناسان کمیته نظارت دی ماه سال 1397، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید کارشناسان کمیته نظارت دی  ماه سال 1397، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان ماه سال 1397، بیمارستان جامع بانوان آرش

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان  ماه سال 1397، بیمارستان جامع بانوان آرش  ادامه...

img_yw_news
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان ماه سال 1397، بیمارستان سینا

بازدید کارشناسان کمیته نظارت آبان  ماه سال 1397، بیمارستان سینا
  ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

بازدید کارشناسان کمیته نظارت مورخ 97/07/10 سال 1397، بیمارستان ضیائیان

بازدید کارشناسان کمیته نظارت مورخ 97/07/10 ،  بیمارستان ضیائیان ادامه...

خدمات پایگاه

قوانین و دستورالعمل ها

بیشتر

فرم های رایج

بیشتر