آخرین رویدادها

img_yw_news
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

تجلیل از زحمات صادقانه جناب آقای محمدعلی بزرگی

مراسم بازنشستگی جناب آقای بزرگی همکار محترم اداره رفاه و تعاون ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه توجیهی مورخ 1397/9/12 جهت برگزاری مناقصات

برگزاری جلسه توجیهی مورخ 1397/9/12 جهت برگزاری مناقصات .... ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

جلسه هیئت کارشناسان منتخب

برگزاری جلسه کارشناسان منتخب مورخ 1397/09/11 در مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی
  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)

 با حضور دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه کارگاه یک روزه راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیک در ستاد مرکزی برگزار شد.... ادامه...

خدمات پایگاه