آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه توجیهی 1397/7/16

برگزاری جلسه توجیهی مورخ 1397/7/16
موضع مناقصات:
تاسیسات بیمارستان امیراعلم
خدمات و نظافت معاونت دانشجویی و ...
  ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه هیئت کارشناسان منتخب

جلسه هیئت کارشناسان منتخب با حضور اعضا تشکیل و در خصوص .... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان شاغل در دانشگاه در سال 98-1397

جزئیات قرارداد منعقد شده با شرکت سهامی بیمه دی ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

مدیریت هزینه ها و صرفه جویی

ضرورت مدیریت هزینه ها و صرفه جویی  ادامه...

خدمات پایگاه