آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

اعلام زمان مصاحبه تخصصی کارپرداز ها

اعلام زمان مصاحبه تخصصی وعمومی در عنوان شغلی کارپرداز ....AWT IMAGE ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماژول هفتم از دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی (TOT)

برگزاری ماژول هفتم از دور دوم کارگاه های آموزشی توانمند سازی مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور باعنوان "حکمرانی ، رهبری و برنامه ریزی راهبردی "  ازتاریخ 18لغایت 21 اردیبهشت 97.....

  ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماژول ششم از دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان‌های دولتی (TOT)

برگزاری ماژول ششم از دور دوم کارگاه های آموزشی توانمند سازی مدیران داتنشگاه های علوم پزشکی کشور باعنوان "مدیریت منابع انسانی دربخش سلامت" ازتاریخ 26 لغایت 29 فروردین 97..... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

ماژول پنجم از دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان‌های دولتی (TOT)

آغاز ماژول پنجم از دور دوم کارگاه آموزشی توانمند سازی مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور با عنوان "مدیریت زنجیره تامین وخدمات پشتیبانی "  ادامه...

خدمات پایگاه