آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل

واریز کارانه پزشکان و پرسنل
  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

انتصاب آقای امیرحسین رضاعلی

به سمت سرپرست امور مالی "دانشکده بهداشت"

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

انتصاب خانم صدیقه تقوی

به سمت سرپرست امور مالی "دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی و دانشکده مجازی" ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

با حضور رئیس دانشگاه؛ ارزیابی نهایی دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی افتتاح شد

حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نخستین بار برای کسب جایزه تعالی منابع انسانی

ادامه...

خدمات پایگاه

پروژه مهدی کلینیک

بیشتر