آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

منع انتقال و یا ماموریت نیروهای رسمی آزمایشی و قراردادی

منع انتقال و یا ماموریت نیروهای رسمی آزمایشی و قراردادی ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

نهایی نمودن فرآیند عملکرد سال 96

نهایی نمودن فرآیند عملکرد سال 96 ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه قابل‌نصب بر روی گوشی تلفن همراه

دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه قابل‌نصب بر روی گوشی تلفن همراه ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷

بیمه خدمات درمانی

کسورات بیمه خدمات درمانی سال 97  ادامه...

خدمات پایگاه

پروژه مهدی کلینیک

بیشتر