آخرین رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

برگزاری دوره کوتاه مدت اکسل پیشرفته ویژه کارشناسان دفتر بودجه و روسای امور مالی مراکز

با رویکردی کاربردی در موضوعات امور مالی

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه


در خصوص افراد مامور(درون سازمانی یا برون سازمانی) 

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه


بخشنامه به واحدها در خصوص مالیات بر ارزش افزوده  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

​برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت با حضور رییس دانشگاه


نگاه ویژه وزیر بهداشت به طرح تحول نظام سلامت  ادامه...

خدمات پایگاه