آخرین رویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

​مدیر امور مالی دانشگاه از قرارداد فروش و استقرار نرم افزار جامع تعهدی به ادره کل بهزیستی استان فارس خبر داد

قرارداد فروش و استقرار نرم افزار جامع تعهدی به ادره کل بهزیستی استان فارس ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

​رونمایی از سامانه انتقال درون سازمانی پرسنل دانشگاه

بهره برداری از سامانه انتقال درون سازمانی پرسنل دانشگاه به منظور" اجرای فرآیند انتخاب و استفاده بهینه از نیروهای توانمند در بخش های مختلف سازمانادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

​نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع با مدیران ستادی و صف دانشگاه

دکتر بیگلر بر ضرورت و فرهنگ سازی مدیریت مصرف بهینه منابع تاکید ویژه کرد  ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

​مراسم بازنشستگی دو نفر از کارکنان خدوم مدیریت امور مالی دانشگاه برگزار شد

مراسم بازنشستگی دو نفر از کارکنان خدوم و زحمتکش مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه...

خدمات پایگاه