فرم ثبت نام نیروهاى متقاضى گذراندن طرح در مراکز تابعه دانشگاه


  • پرکردن کادرهاى ستاره‌دار الزامى مى‌باشد.
  • هر کد ملی تنها یکبار حق ثبت نام دارد و کد ملی باید واقعی و با صفر اول وارد شود.
کد ملى *
نام *
نام خانوادگى *
نام پدر
شماره شناسنامه *
محل تولد *
تاریخ تولد *
جنس
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
رشته تحصیلى *
مقطع تحصیلى *
فارغ التحصیل از دانشگاه *
نوع دانشگاه *
قبولى دانشگاه از سهمیه *
تاریخ فراغت از تحصیل
نشانى تماس *
تلفن تماس ثابت *
تلفن همراه *
پست الکترونیک
متقاضی انجام طرح در بیمارستان – اولویت اول
متقاضی انجام طرح در بیمارستان – اولویت دوم
متقاضی انجام طرح در بیمارستان – اولویت سوم
- در صورت نیاز بیمارستان بر اساس اولویت تعیین شده اقدام و در غیر اینصورت حق انتخاب چهارم با دانشگاه خواهد بود.
- در صورت عدم شروع بکار شما در محل تعیین شده از سوی کمیته ، بمدت یکسال حق تقاضای گذراندن طرح در این دانشگاه را نخواهید داشت .
فرزند کارمند یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشم.
وضعیت ایثار گری
آیا تاکنون جهت انجام طرح نیروى انسانى به این دانشگاه یا سایر دانشگاه ها مراجعه نموده اید؟
آیا قسمتى از طرح خود را قبلاً انجام داده اید؟ * در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، حتما باید مشخصات طرح را در بخش زیر ارایه نمایید.
نام مرکز
مدت انجام طرح
علت ترک خدمت یا توقف طرح
آیا در حال حاضر به تحصیل در رشته اى اشتغال دارید؟
اگر در حال حاضر به صورت کارمند رسمى اشتغال بکار دارید
محل خدمت شما؟
میزان آشنایى شما با زبان انگلیسی یا سایر زبان ها؟  ILTS
 Toffle
 داراي مدرك توليمو
 داراي مدرك متفرقه
 مسلط ولي بدون مدرك
 آشنايي مقدماتي
 مسلط به زبان فرانسه
 مسلط به زبان آلماني
 مسلط به زبان عربي
با کدامیک از موارد زیر آشنایى دارید؟  ICDL
 مسلط به WORD
 مسلط به EXCELL
 مسلط به POWER POINT
 آشنايي مقدماتي با كامپيوتر
 به هيچكدام از مهارتها آشنايي ندارم
شغل همسر
سایر توانمندى ها به غیر از رشته مربوطه مانند شرکت در پروژه هاى تحقیقاتى، بکارگیرى نرم افزار پیشرفته، تألیف یا ترجمه متون علمى، چاپ مقاله در نشریات معتبر و
آیا داراى معلولیت جسمانى خاصى میباشید؟
نوع معلولیت و محدودیت کارى خود را ذکر فرمائيد.
آیا تجربه قبلى در زمینه تحصیلى دارید؟ (به صورت تجربى یا علمى)
به چه شکل و چه مدت؟
توضیحات مدارک ضمیمه:
عکس 3 در 4، تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی برای همه اجباری است. همچنین کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان اجباری می باشد. لطفا تمام موارد را به صورت مناسب اسکن کرده و کاهش حجم دهید. سپس تمام تصاویر را به صورت فایل JPG یا GIF ارسال نمایید. هر کدام از فایل ها باید کمتر از 200 کیلوبایت حجم داشته باشد.
تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه *
تصویر کارت ملی *
عکس پرسنلی *
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت (جهت آقایان اجباری است)
گواهی انجام طرح (در صورت انجام قسمتی از طرح)