بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 28595
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 21
  • بازدید دیروز : 8373
  • بازدید کل : 15927093

آخرین آگهی مناقصه یا مزایده یا فراخوان سال 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۱ | 
 
موضوع مناقصه یا مزایده یا فراخوان نوع واگذاری آگهی  اسناد صورتجلسات سایر موارد
خرید اقلام و طبخ و توزیع غذای مرکز طبی کودکان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روزهای 7 و 8 مهر فایل صورتجلسه 1 و 2
خدمات و نظافت معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روزهای 7 و 8 مهر فایل صورتجلسه 1 و 2
تاسیسات بیمارستان امیراعلم مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روزهای 7 و 8 مهر فایل صورتجلسه 1 و 2
خدمات نظافت واحدهای تابعه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روزهای 7 و 8 مهر فایل صورتجلسه 1 و 2
خدمات و نظافت مرکز آموزش ضمن خدمت رامسر مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روزهای 7 و 8 مهر فایل از دور مناقصه خارج گردید 1
فروش خودروهای اسقاط مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مزایده عمومی روزهای 7 و 8 مهر فایل صورتجلسه 1
خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اطفا حریق بیمارستان بهرامی  مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 5 شهریور فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا مرکز طبی کودکان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 5 شهریور فایل صورتجلسه 1
خودرو سواری ستاد مرکزی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 5 شهریور فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی مرکز بهداشت جنوب مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 5 شهریور فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 5 شهریور فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

روز 4 و 5 شهریور فایل صورتجلسه 1 و 2
واگذاری غرفه فروش عینک بیمارستان فارابی مزایده عمومی یک مرحله ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 
خرید خدمات تخصصی مرکز بهداشت جنوب  مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی بیمارستان یاس مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی بیمارستان بهارلو مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
تاسیسات ساختمان حافظ مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
خدمات و نظافت ساختمان حافظ مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
خودرو سواری معاونت درمان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
خودرو سواری ستاد مرکزی  مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 4 و 6 مرداد فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید اقلام مصرفی ستاد مرکزی - بیمارستان ها و واحدهای تابعه(خودکار و روان نویس) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای روز 27 و 30 تیر  فایل صورتجلسه
خرید اقلام مصرفی ستاد مرکزی - بیمارستان ها و واحدهای تابعه(دستمال کاغذی) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای روز 27 و 30 تیر فایل صورتجلسه
خرید اقلام مصرفی ستاد مرکزی - بیمارستان ها و واحدهای تابعه(لیوان یکبار مصرف) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای روز 27 و 30 تیر  فایل صورتجلسه
خرید اقلام مصرفی ستاد مرکزی - بیمارستان ها و واحدهای تابعه(کیسه زباله عفونی) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای روز 27 و 30 تیر  فایل صورتجلسه
خرید اقلام مصرفی ستاد مرکزی - بیمارستان ها و واحدهای تابعه(کیسه زباله غیرعفونی) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای روز 27 و 30 تیر  فایل صورتجلسه
خرید اقلام مصرفی ستاد مرکزی - بیمارستان‌ها و واحدهای تابعه(کاغذA4,A3,A5) مناقصه عمومی یک مرحله‌ای روز 27 و 30 تیر  فایل صورتجلسه
پروژه اجرای طرح تجهیز و تغذیه پست برق بیمارستان رازی مناقصه محدود دعوت نامه فایل صورتجلسه 1 
واگذاری بوفه بیمارستان دکتر شریعتی مزایده دو مرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 
واگذاری بخش آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان بهرامی مزایده دو مرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 
واگذاری نگهداری فضای سبز معاونت دانشجویی مناقصه دومرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی، بهداشتی درمانی مرکز بهداشت جنوب مناقصه دومرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی، بهداشتی درمانی شبکه بهداشت اسلامشهر مناقصه دومرحله‌ای روز 2 و 3 تیر   فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید خدمات تخصصی، بهداشتی درمانی شبکه بهداشت ری مناقصه دومرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 و 2
خرید غذا و هتلداری هتل اسپادانای مشهدمقدس مدیریت نظارت  مناقصه دومرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 و 2
واگذاری خدمات و نظافت ساختمان حافظ مدیریت نظارت مناقصه دومرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 و 2
واگذاری تاسیسات ساختمان حافظ مدیریت نظارت مناقصه دومرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 و 2
واگذاری خودرو سواری معاونت غذا و دارو مناقصه دومرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 و 2
واگذاری خودرو سواری مرکز بهداشت جنوب مناقصه دومرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 و 2
واگذاری خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر مناقصه دومرحله‌ای روز 2 و 3 تیر  فایل صورتجلسه 1 و 2
فراخوان ارزیابی تهیه، نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری آسانسور فراخوان روز 22 فروردین فایل ندارد ندارد
دفعات مشاهده: 7220 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر