معرفی همکاران

ردیف

نام خانوادگی 

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

1 جناب آقای نوری کارشناس مسئول 511 81633560

2

سرکار خانم مهندس شعبانی

کارشناس رایانه

مسئول فنی وب سایت معاونت توسعه 

511

81633566

3

سرکار خانم مهندس سعید

کارشناس رایانه

511

81633565

4

سرکار خانم پورعظیم

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

511

81633574

5 جناب آقای پور حیدری  متصدی طرح تکریم ارباب رجوع  511

 
81633563

 
6 سرکار خانم صادق البیان  کارشناس ارشد آموزش بهداشت   511 81633569

 کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1768 بار   |   دفعات چاپ: 345 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر