معرفی همکاران

ردیف

نام خانوادگی 

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

1

سرکار خانم مهندس شعبانی

رئیس گروه برنامه ریزی
و
مطالعات کاربردی

مسئول فنی وب سایت معاونت توسعه 

511

81633566

   

2

سرکار خانم پورعظیم

رئیس گروه تحول اداری 

511

81633574

3 سرکار خانم برزگر  کارشناس امور اداری  511 81633563
4 سرکار خانم مهندس سعید  کارشناس رایانه  511 81633565
5 سرکار خانم صادق البیان  کارشناس ارشد آموزش بهداشت   511 81633569

    
دفعات مشاهده: 2121 بار   |   دفعات چاپ: 374 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر